Cum funcționează? | Flight-Refund

Cum funcționează?

Flight Refund prelucrează gratis datele primite de la pasager, și le verifică. În cazul când în baza datelor primite de la pasager, conform Directivei CE, acesta este îndreptățit la despăgubire, firma Flight Refund calculează suma cea mai mare posibilă pentru despăgubire, și o trimite pasagerului printr-un contract de revendicare (de cesionare), pe cale electronică. Delegarea are loc prin  semnarea contractului de cesionare, încheiat între PannonHitel Pénzügyi Zrt. și pasager.

PannonHitel Pénzügyi Zrt., în calitate de partener colaborator al firmei proprietare, Flight-Refund Kft, este o societate cu activitate financiară, având aprobare de funcționare din partea Băncii Naționale Maghiare (aprobarea anterioară PSZÁF H-EN-I-1128/2013), și care este autorizată să achiziționeze la modul comercial creanțe. Firma PannonHitel Zrt. este gata să recupereze creanțele față de compania aeriană atât pe cale amiabilă, cât și prin instanță.
Firma PannonHitel Zrt. transferă clientului în termen de 8 zile lucrătoare despăgubirea sosită de la compania aeriană, în contul acestuia, comunicat anterior – după ce a scăzut din această sumă 30%, reprezentând comisionul propriu. Firmele Flight Refund și PannonHitel Zrt. își rezervă dreptul de a ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă cu compania aeriană, în oricare stadiu al procedurii, bineînțeles având totdeauna în vedere, cu caracter primordial, interesele clientului. Înregistrarea și administrația sunt scutite de plată, comisionul de succes revine doar în cazul rezolvării cu succes al cazului, din creanța de asigurarea transferată de către compania aeriană.